Shqip English

Llaqet Izoluese dhe Dekoruese

PRODUKTI PËRSHKRIMI DHE APLIKIMI KARAKTERISTIKAT TEKNIKE PAKETIMI

 • Llaq dekorativ me bazë akrili
 • Mbron dhe dekoron muret e jashtme dhe të brendshme
 • Frymon lirshëm
 • Është ekologjik
 • Rezistues në kushte atmosferike dhe reze UV

 • Është i gatshëm për aplikim
 • Bartet me rrafshues metalik, strukturohet me rrafshues plastik
 • Granulate:
  1.5mm 1.5-2.0kg/m2
  2.0mm 2.5-3.0kg/m2
  3.0mm 3.5-4.0kg/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 25/1

 • Llaq dekorativ me bazë silikoni dhe akrili
 • Mbron dhe dekoron muret e jashtme dhe të brendshme
 • Frymon lirshëm
 • Është ekologjik dhe shumë rezistues në kushte atmosferike dhe rreze UV

 • Është i gatshëm për aplikim
 • Bartet me rrafshues metalik, strukturohet me rrafshues plastik
 • Harxhimi: 2.5-3.5 kg/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 25/1

 • Llaq dekorativ me bazë akrili
 • Mbron dhe dekoron muret e jashtme dhe të brendshme
 • Frymon lirshëm
 • Është ekologjik
 • Rezistues në kushte atmosferike dhe rreze UV

 • Është i gatshëm për aplikim
 • Bartet me rrafshues metalik, strukturohet me rrafshues plastik
 • Granulate:
  1.5mm 2.5-3.0kg/m2
  2.0mm 3.0-4.0kg/m2
  2.5mm 4.0-4.5kg/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 25/1

 • Llaq dekorativ me bazë akrili
 • Mbron dhe dekoron muret e jashtme dhe të brendshme
 • Frymon lirshëm
 • Është ekologjik dhe shumë rezistues në kushte atmosferike dhe reze UV

 • Është i gatshëm për aplikim
 • Bartet me rrafshues matelik, dhe rrafshohet pas disa min. në kënd prej 30 shkallësh
 • Granulate:
  1.5mm 2.5-3.0kg/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 20/1
 • 25/1

 • Llaq dekorativ me bazë akrili dhe strukturë të imët
 • Mbron dhe dekoron muret e jashtme dhe të brendshme
 • Frymon lirshëm
 • Është ekologjik dhe shumë rezistues në kushte atmosferike dhe reze UV

 • Është i gatshëm për aplikim
 • Bartet me rrafshues matelik, dhe rrafshohet pas disa min. në kënd prej 30 shkallësh
 • Harxhimi: 1.3-2.3 kg/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 20/1
 • 25/1