Shqip English

Ngjitësa, Llaqe dhe Lyersa

PRODUKTI PËRSHKRIMI DHE APLIKIMI KARAKTERISTIKAT TEKNIKE PAKETIMI

 • Lyerës sintetik me veti anti kororozive
 • Mbron dhe dekoron sipërfaqen metalike
 • Shërben si shtresë bazë për mbrojtje të metaleve
 • Rezistues në kushte atmosferike

 • Hollohet në tretës vajor deri në 20%
 • Bartet me brush, rul ose pistoletë
 • Harxhimi: 200 - 300 gr/m2
 • Afati i përdorimit 24 muaj

Tasa, kofe metalike:

 • 0.75/1
 • 1/1
 • 25/1

 • Ngjitës i punuar nga polimer special
 • Ka veti shumë të mira ngjitëse
 • Aplikueshmëri të lehtë, për ngjitje të parketit trashësi 1mm
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Aplikohet 5-25 ℃

 • I gatshëm për përdorim
 • Bartet me rrafshues dhambëzore prej 1mm
 • Harxhimi: 900-1000 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1

 • Ngjitës i punuar nga polimer special
 • Ka veti shumë të mira ngjitëse
 • Aplikueshmëri të lehtë
 • Reziston temperaturën deri në 80 ℃
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Aplikohet 5-25 ℃

 • I gatshëm për përdorim
 • Bartet me brushë
 • Mundësisht nën presion deri në 12 orë
 • Harxhimi: 250-300 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 1/1

 • Emulzion baze acrylike për mbrojtje dhe dekorim të drurit, mbron nga insektet, myshqet, këpurdhat dhe njollave blu
 • Lehtë i palikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Rezistues në kushte atmosferike dhe reze UV
 • Aplikohet: 5-25 ℃

 • Përzihet mirë, nuk hollohet (është i gatshëm)
 • Bartet me brushë, dhe me zhytje
 • Harxhimi:
  10 - 12 m2/L
 • Afati i përdorimit 24 muaj

Kofe plastike:

 • 1/1

 • Përbëhen nga lidhës acrylik, pigmente me cilësi të lartë dhe aditiveve
 • Kanë aftësi të lartë pigmentimi
 • Zbërthehen lehtë dhe janë ekologjik

 • Tonerat para aplikimit duhet përzier mirë
 • Ngjyrosen të gjitha ngjyrat dispersive me bazë acryli dhe PVA
 • Nyansat përzgjidhen sipas katalogut të kompanisë
 • Të ruhen nga ngrirja

Shishe plastike:

 • 100 gr

 • Material hidroizoluese me bazë cementoje, polimer special dhe aditiveve hidrofobik
 • Mbron dhe izolon nga uji muret e betonit dhe është shumë fleksibël
 • Përdoret në mure ku ka lëvizje të vogla tektonike
 • Përdoret për terasa, banjo, podrume etj.

 • Përzihet kom.A+, komponenta B, pa i shtruar ujë
 • Bartet me brushë, ose rul
 • Harxhimi: 1-1.5 kg/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Natren kese,
natren thes,
kante plastike


 • 5 + 4
 • 20 + 8

 • Material hidroizolues me bazë akrili special dhe aditiveve hidrofobik
 • Mbron dhe izolon nga uji muret e betonit dhe është shumë fleksibël
 • Përdoret në muret ku ka lëvizje tektonike
 • Përdoret për terasa, banjo, podrume etj.

 • Është i gatshëm për përdorim
 • Bartet me brushë, ose rul
 • Harxhimi: 1-1.5 kg/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1

 • Ngjyrë 100% acrylike për dekorim të sipërfaqeve të betonit
 • Mbron dhe dekoron sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme betoni
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Rezistues në kushte atmosferike dhe reze UV
 • Aplikohet: 5-25 ℃

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistoletë
 • Harxhimi: 250-300 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 10/1
 • 15/1

 • Ngjyrë 100% acrylike për sinjalizim horizontal të rrugëve
 • Ka veti shumë të mirë ngjitëje për bazë, qëndrueshmëri ndaj lagështisë, kripave dhe vajrave
 • Është ekologjik tretësa organik
 • Aplikohet: 5-25 ℃

 • Hollohet me ujë 1-2%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistoletë
 • Harxhimi: 400-500 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 10/1
 • 20/1
 • 25/1

 • Ngjyrë me bazë akril dhe aditive të përzgjedhur
 • Mbron dhe dekoron sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme betoni ose suvaje
 • E qëndrueshme në fërkim të lagët
 • Rezistues në kushte atmosferike dhe reze UV
 • Është ekologjik tretësa organik
 • Aplikohet: 5-25 ℃

 • Hollohet me ujë 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistoletë
 • Harxhimi: 200-250 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1
 • 25/1

 • Ngjyrë me bazë akrili, me veti ujëdëbuese dhe me ngjitje të mirë
 • Mbron dhe dekoron muret nga betoni
 • Rezistues në kushte atmosferike deterxhentë dhe yndyrna
 • Është ekologjik pa tretësa
 • Aplikohet: 5-25 ℃

 • Hollohet me ujë 15%
 • Bartet me brushë use rul
 • Ipet me dy shtresa me terje 4-6 orë të shtresës së parë
 • Lihet 14 ditë para mbushjes me ujë

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 10/1
 • 20/1
 • 25/1

 • Material rrafshues me bazë akrili
 • Rrafshon sipërfaqe nga suvaja, betoni, gipspllaka etj...
 • I përshtatshëm për aplikim

 • Është i gatshëm për aplikim
 • Aplikohet me rrafshues matelik
 • Harxhimi: 800-1000 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 15/1
 • 20/1