Shqip English

Ngjyrat e brendshme dhe Ngjyrat e Jashtme

Ngjyrat e brendshme

PRODUKTI PËRSHKRIMI DHE APLIKIMI KARAKTERISTIKAT TEKNIKE PAKETIMI

 • Ngjyrë acrylike për dekorim të brendshëm
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Rezistues në fërkim të thatë
 • Aplikohet: 5 - 25 gr.cel.

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 1/1
 • 5/1
 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1
 • 25/1

 • Ngjyrë acrylike për dekorim të brendshëm
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Rezistues në fërkim të thatë
 • Aplikohet: 5 - 25 gr.cel.

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 1/1
 • 5/1
 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1
 • 25/1

 • Ngjyrë acrylike dispersion i plotë për dekorim të brendshëm
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Rezistues në fërkim gjysëm të lagët
 • Aplikohet: 5 - 25 gr.cel.

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1
 • 25/1

 • Ngjyrë acrylike dispersion i plotë për dekorim të brendshëm me mbulueshmëri të lartë
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Rezistues në fërkim gjysëm të lagët
 • Aplikohet: 5 - 25 gr.cel.

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 15/1
 • 20/1

 • Ngjyrë acrylike dispersion i plotë për dekorim të brendshëm
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Rezistues në fërkim gjysëm të thatë
 • Aplikohet: 5 - 25 gr.cel.

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 1/1
 • 5/1
 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1
 • 25/1

 • Ngjyrë acrylike, dispersion i plotë për dekorim të brendshëm i përshtatshëm për nyansim
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Rezistues në fërkim gjysëm të lagët
 • Aplikohet: 5 - 25 gr.cel.

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1
 • 25/1

 • Ngjyrë acrylike e nyansuar, për dekorim të brendshëm i gatshëm për aplikim
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Rezistues në fërkim gjysëm të lagët
 • Aplikohet: 5 - 25 gr.cel.

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 1/1
 • 5/1
 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1
 • 25/1



Ngjyrat e jashtme

PRODUKTI PËRSHKRIMI DHE APLIKIMI KARAKTERISTIKAT TEKNIKE PAKETIMI

 • Ngjyrë 100% acrylike për dekorim të jashtëm
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Rezistues në kushte atmosferike dhe reze UV.
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Aplikohet: 5 - 25 ℃

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1
 • 25/1

 • Ngjyrë silikonike për dekorim të jashtëm me veti ujë debuese
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Shumë rezistues në kushte atmosferike dhe reze UV.
 • Aplikohet: 5 - 25 ℃

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1
 • 25/1

 • Ngjyrë 100% acrylike për dekorim të jashtëm, e përshtatshme për niansim
 • Lehtë i aplikueshëm dhe frymon lirshëm
 • Është ekologjik pa tretësa organik
 • Rezistues në kushte atmosferike dhe reze UV.
 • Aplikohet: 5 - 25 ℃

 • Hollohet me ujë gjerë në 15%
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Harxhimi: 150 - 200 gr/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 10/1
 • 15/1
 • 20/1
 • 25/1