Shqip English

Produktet Dekorative

PRODUKTI PËRSHKRIMI DHE APLIKIMI KARAKTERISTIKAT TEKNIKE PAKETIMI

 • Material rrafshues me bazë akrili
 • Rrafshon sipërfaqe nga suvaja, betoni, gipspllaka etj
 • Pas terjes së konsiderueshme (5 - 10 min) sipërfaqja trejtohet me rulo gome të gravuar dizajnesh të përzgjedhura dhe pastaj fisnikrohet mke paste ngjyrash të ndryshme

 • Është i gatshëm për aplikim
 • Aplikohet me rrafshues metalik që nuk korodon
 • Harxhimi 1.8-2.0 kg/m2

Kofe plastike:

 • 5/1
 • 15/1

 • Deko-grund Mirusha është bazë akrilike me penetrim të thellë, i bardhë që shërben për homogjenizimin, neutralizimin dhe ndërlidhjen e sipërfaqes punues me lyerësin
 • Sipërfaqet që trajtohen paraprakisht pastrohen nga pluhuri yndyra etj.

 • Niansa e bardhë dhe hiri
 • Shpenzimi: 3-4 kg/m2 varësisht nga sipërfaqja

Kofe plastike:

 • 1/1
 • 5/1

 • Është ngjyrë akrylike dekorative me perla. Malore-ngjyra dekorative me perla është masë transparente për dekorim të sipërfaqeve të brenshme, paraprakisht të përgatitura Deko_Glet Sadifa. Është e rezistueshme në fërkim të lagët.

 • Pregaditja: ngjyrës dekorative i shtohet 5-10% zhelatinë Arabeska (ngjyrë ari, argjendi apo bronzi) gjatë përzierjës së lehtë me dorë.
 • Temperatura e punës: 5-35 ℃
 • Harxhimi 150-200 gr/m2 varësisht nga teknika e bartjës

Kofe plastike:

 • 1/1

 • Material rrafshues në bazë cementoje
 • Rrafshon siperfaqe nga suvaja, betoni, gipspllaka etj.
 • Emulsion lidhës në mes bazës së betonit dhe suvas
 • I përshtatshëm për aplikim

 • Hollohet me ujë deri në masën homogjene
 • Aplikohet me rrafshues metalik
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistoletë
 • Harxhimi: 800 - 1000 gr/m2

Natren thasë:

 • 5/1
 • 10/1
 • 20/1

 • Është strukturë lidhëse për llaqe minerale (gips, gelqere, cimento, abrib etj.)
 • Aplikohet me makineri për suvatim apo me mistri metalike
 • Një thes material përzihet me 5-6 lit. ujë të pastër dhe punohet në temperaturë prej +10-+30 ℃

 • Hollohet me ujë deri në masën homogjene
 • Aplikohet me rrafshues metalik
 • Harxhimi: 3.0 - 4.0 kg/m

Natren thasë:

 • 25/1

 • Material hidroizolues me bazë cementoje dhe aditiv hidrofobik
 • Mbron dhe izolon nga uji muret e betonit
 • Përdoret në mure ku nuk ka lëvizje tektonike

 • Hollohet me ujë deri në trashësin e përshtshme
 • Bartet me brushë ose rul
 • Harxhimi: 1.0 - 1.5 kg/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Natren thasë:

 • 20/1