Shqip English

Produktet Pluhur

PRODUKTI PËRSHKRIMI DHE APLIKIMI KARAKTERISTIKAT TEKNIKE PAKETIMI

 • Llaq dekorativ me bazë cementoje
 • Mbron dhe dekoron muret e jashtme dhe të brendshme
 • Frymon lirshëm
 • Është ekologjik
 • Rezistues në kushte atmosferike dhe reze UV

 • Hollohet ujë
 • Bartet me rrafshues metalik, strukturohet me rrafshues plastik
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistolete
 • Granulate:
  1.5mm 1.5-2.0kg/m2
  2.0mm 2.5-3.0kg/m2
  2.5mm 3.5-4.0kg/m2
  3.0mm 3.5-4.0kg/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Natren thasë:

 • 25/1

 • Ngjitës me bazë cementoje, kuarci të përzgjedhur dhe aditiveve
 • Përdoret për ngjitjen e të gjitha llojeve të pllakave të keramikës, dhe prodhimeve prej betoni
 • Temperatura optimale e punës është: +10-+35 ℃

 • Niansa e bardhë dhe hiri
 • Shpenzimi: 3-4 kg/m2 varësisht nga sipërfaqja

Natren thasë:

 • 25/1

 • Llaqe me bazë cementoje
 • Aplikohet në temperaturë
 • +10-+30 ℃
 • Blloqet e vendosura nuk duhet të preken brenda një dite

 • Temperatura optimale e punës është: +10-+35 ℃
 • Harxhimi: 3 - 4 kg/m2 varësisht nga sipërfaqja

Natren thasë:

 • 25/1

 • Material rrafshues në bazë cementoje
 • Rrafshon siperfaqe nga suvaja, betoni, gipspllaka etj.
 • Emulsion lidhës në mes bazës së betonit dhe suvas
 • I përshtatshëm për aplikim

 • Hollohet me ujë deri në masën homogjene
 • Aplikohet me rrafshues metalik
 • Bartet me brushë, cilindër apo pistoletë
 • Harxhimi: 800 - 1000 gr/m2

Natren thasë:

 • 5/1
 • 10/1
 • 20/1

 • Është strukturë lidhëse për llaqe minerale (gips, gelqere, cimento, abrib etj.)
 • Aplikohet me makineri për suvatim apo me mistri metalike
 • Një thes material përzihet me 5-6 lit. ujë të pastër dhe punohet në temperaturë prej +10-+30 ℃

 • Hollohet me ujë deri në masën homogjene
 • Aplikohet me rrafshues metalik
 • Harxhimi: 3.0 - 4.0 kg/m

Natren thasë:

 • 25/1

 • Material hidroizolues me bazë cementoje dhe aditiv hidrofobik
 • Mbron dhe izolon nga uji muret e betonit
 • Përdoret në mure ku nuk ka lëvizje tektonike

 • Hollohet me ujë deri në trashësin e përshtshme
 • Bartet me brushë ose rul
 • Harxhimi: 1.0 - 1.5 kg/m2
 • Afati i përdorimit 12 muaj

Natren thasë:

 • 20/1

 • Është në bazë cimentoje, polimerëve dhe aditiveve
 • Me anë të lopatëzave me shtresë gomë bëhet shpërndarja zikzake në mes pllakave
 • Pas 10 - 15 min. pllakat pastrohen me shpuzë të lagur, dhe më pastaj pllakat polirohen me një leckë të terur

 • Është material hidrofobik
 • Punohet në temperaturë +10 - +30 ℃

Natren thasë:

 • 20/1

 • Përdoret për suvatim dhe rrafshim të mureve të brendshme dhe të jashtme me tulla të plota, me vrima, blloqeve qimentoje, blloqe siporeski etj.

 • Aplikimi bëhet me dorë ose me makinë
 • Harxhimi: 3.0-4.0 kg/m2
 • Përdorimi: 12 muaj

Natren thasë:

 • 25/1